Ring nu för att rädda dessa planer – det tar bra två minuter!

Rädda
         upphovsrätts-
              reformen

dagar till omröstningen

Just nu debatterar EU planer för att lösa problem med upphovsrätten som påverkar dig varje dag, men en kraftfull allians saboterar dessa nödvändiga uppdateringar.

Vilka tre av dessa förslag är viktigast för dig?

Nuvarande upphovsfel

In Germany and Spain, efforts to introduce an ancilliary copyright for press publishers have failed spectacularly: Free linking was restricted and innovation on the web threatened with no actual gain for news publishers.

EU förslag:

Reject the introduction of such a law.
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

"Detta innehåll är inte tillgängligt i ditt land."

EU förslag:

Förbjud kontrakt som kräver att videotjänster använder geoblocking, eftersom det är diskriminering av användare.
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Vad som är tillåtet skiljer sig åt mellan EU länder. Om du inte läser på om lagen innan du reser riskerar du att bli en brottsling!

EU förslag:

Gör undantag och begränsningar av upphovsrätten obligatoriska i alla EUs medlemsstater. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Artister har inte advokater. Publicister och skivbolag har arméer av dem. Gissa vem som har överhanden i kontraktförhandlingar.

EU förslag:

Skydda artister från exploaterande, orimliga kontrakt över hela Europa och tillåt dem att ta tillbaks sina rättigheter. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Att citera är vanligtvis tillåtet, men detta har inte utökats till att gälla video- eller ljudupptagningar – vilket gör YouTubers & podcasters till brottslingar.

EU förslag:

Undantag som rätten att citera måste gälla alla sorters kulturella yttringar på ett teknikneutralt sätt. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Gamla konstverk vars upphovsrätt har gått ut tillhör alla. Ändå påstår vissa att digitalisering av desamma skapar ny upphovsrätt.

EU förslag:

Digitalisering av verk som är ägda av allmänheten ska inte leda till ny upphovsrätt. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Bibliotek betalar upphovspersoner i gengäld för rätten att låna ut digitala kopior av deras böcker, men denna rätt existerar inte på internet.

EU förslag:

Tillåt e-utlåning så att bibliotek kan fortsätta att fullfölja sin viktiga sociala funktion. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

I Tyskland är en fri att posta bilder av offentliga utrymmen online – men över gränsen till Frankrike kan arkitekten stämma dig!

EU förslag:

Säkerställ panoramafrihet över hela Europa: Att publicera bilder av vad som permanent är i det offentliga måste vara lagligt! Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Skolor är ofta fria att använda fysiska böcker att lära ut ifrån – men att lägga samma innehåll på skolans intranät som en PDF kan vara olagligt.

EU förslag:

Ett omfattande, EU-överskridande, upphovsrätts-undantag för användning i utbildningssyfte Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Upphovsrätt gäller 70 år efter upphovspersonens död. En överväldigande majoritet av verken är inte vinstgivande så länge – de blir helt enkelt otillgängliga.

EU förslag:

Sänk upphovsrättens längd till den internationella standarden av livstid + 50 år. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Lagen säger att du kan kopiera media du har köpt för privat bruk – men i praktiken hindras du ofta av digitala lås.

EU förslag:

Säkerställ att tekniska åtgärder inte kan begränsa dina lagliga rättigheter. Läs mer
Detta vill jag!

Nuvarande upphovsfel

Tonåringar som delar musik online görs till brottslingar med dagens lagstiftning. Men för det mesta är en delad fil inte en förlorad försäljning utan gratis reklam.

EU förslag:

Erkänn rätten till icke-kommersiell fildelning. Läs mer
Detta vill jag!

Om inte du ansluter dig till kampen nu kommer dessa "upphovsfel" inte att lösas.

Ring nu för att laga upphovsrätten

Europaparlamentarikers jobb är att representera dig. Vi avskyr att ringa främlingar lika mycket som du – men om du inte tar två minuter att säga till dem vad du tycker, kommer bara lobbyister att höras. Du klarar av det, och varje samtal gör skillnad!

Photo of the MEP

Parlamentariker i Legal Affairs Committee
European political family:
Visa en annan MEP från ?
Mitt telefonnummer:

Tack! Du borde få ett samtal när som helst nu.


Visa en annan MEP
Hur kommer samtalet att vara (EN)?

Din personliga agenda:

  Angående upphovsrättsrapporten som du kommer att rösta om i Legal Affairs Committee den 16de Juni...
 1. Please take a stand against an ancilliary copyright law on EU level.
  Vote against amendment #204.
 2. Snälla stå upp mot alla sorters geoblocking, oavsett om det blockerade innehållet är finansierat av reklam, offentliga medel eller till salu.
  Rösta för tillägg #412 och #322 och punkt #16 från IMCOs yttrande.
  Ge ett exempel på när geoblocking drabbat dig.
 3. Snälla stöd harmoniserng av undantag och begränsningar och gör dem obligatoriska över hela EU så att mina rättigheter inte ändras eller upphör vid gränsen.
  Avslå ändringar till punkterna #11 av MEP Redas rapport. Stöd tilläggen #353, #366 och punkt #15 från IMCOs yttrande.
 4. Snälla stöd att skydda artister från exploatering och orimliga kontrakt.
  Rösta för kompromisstillägget på punkt #3 av MEP Redas rapport och stöd tilläggen #107, #200 och #527.
 5. Snälla stöd en utvidning av citeringsrättigheter till audiovisuella verk.
  Stöd tillägg #391.
  Ge ett exempel på när du har citerat någonting i ljud eller video eller om du är ett fan av någon som gjort.
 6. Snälla skydda den kulturella allmänningen genom att förtydliga att det att göra en digital kopia av någonting som är fritt från upphovsrätt inte innebär ny upphovsrätt.
  Rösta för kompromisstillägget på punkt #6 i MEP Redas rapport.
 7. Snälla tillåt bibliotek att e-låna böcker.
  Rösta för tillägg #348, #350 och för kompromisstillägget på punkt #20 i MEP Redas rapport.
 8. Snälla säkerställ panoramafrihet i Europe, så att dela fotografier av offentliga byggnader är lagligt – oavsett ifall det är för kommersiella eller icke-kommersiella mål.
  Avslå alla tillägg som försvagar punkt #16 av MEP Redas rapport, rösta för den ursprungliga texten.
 9. Snälla stöd ett upphovsrättsundantag som tillåter användning i utbildningssyfte av verk med upphovsrätt, också digitalt.
  Stöd kompromisstillägget på punkt #19 av MEP Redas rapport och rösta för tillägg #364.
 10. Snälla stöd en förkortning av upphovsrättens längd
  Stöd kompromisstillägget på punkt #7 av MEP Redas rapport och stöd punkt #18 från ITREs yttrande.
 11. Snälla se till att teknologiska skydd (DRM) inte förhindrar laglig användning av köpta verk.
  Rösta för punkt #26 från IMCOs yttrande och punkt #29 från ITREs yttrande. Stöd kompromissen på punkt #23 av MEP Redas rapport och avslå alla tillägg till punkt #24.
  Ge ett exempel på när DRM stod i vägen för dina lagliga förehavanden (t.ex. att göra kopior för privat bruk).
 12. Snälla stoppa kriminaliseringen av privat, icke-kommersiell fildelning.
  Rösta för tillägg #507 och #355.
  Ge ett exempel på när fildelning gynnat en artist, t.ex. en artist du upptäkt och blivit anhängare av, vars konsertbiljetter eller andra produkter du köpt vid ett senare tillfälle.
För att visa fler punkter här, skrolla upp och klicka på "Detta vill jag"

Berätta för världen

"Jag ringde min MEP för att rädda upphovsrättsreformen
– kommer du också att göra det?"

Skapad av MEP Julia Redas kontor, teamet bakom Copy-Me och andra voluntärer. Forka mig på Github
Grafik delvis baserad på ikoner av EliRatus, useiconic.com, Cornelius Danger, Pedro Vidal, John Caserta, Carolina Andrea, Magicon, Luis Prado – alla licensierade under Creative Commons – Attribution (CC BY 3.0)